MIIAB, Mellansvenska Industriinstallationer AB grundades 1989. Vi är lokaliserade på Myrhagsgatan 3 i Skutskär och vår marknad är i huvudsak kärnkraft, cellulosa och stålverk. Verksamheten består till största delen av svetsning och montage ute hos olika uppdragsgivare.

På årsbasis är vi ca 80 heltidsanställda, varav 6 st på kontoret, se kontaktpersoner.

MIIABs affärsidé:

MIIAB skall i sin verksamhet visa hänsyn och hushålla med naturresurser och energi. Våra krav är att med god marginal uppfylla lagar och förordningar, inte bara sådant som gäller för verksamheten utan även inom miljöområdet i allmänhet. Redan vår affärsidé visar vår inriktning i miljöfrågor:
"Konkurrenskraftig svetsproduktion - säker och miljöriktig".  © 2019 Mellansvenska Industri Installationer AB - Besöksadress Myrhagsgatan 3, Skutskär. Tel 026-710 95