Kvalitet & Miljö

MIIAB har en miljöpolicy som följer ISO 14001 och som alla anställda skall informeras om och som även årligen granskas av företagsledningen för att kontrollera att innehållet är relevant och verkningsfullt.

Det ligger i MIIABs intresse att inte bara hålla en hög kvalitet på vår verksamhet och driva den med god ekonomi utan även att upprätthålla en hög standard på vår arbetsmiljö och minimera negativ påverkan på den yttre miljön.

MIIABs mål är att tillverka produkter och utföra tjänster som uppfyller av kunden uppställda krav och krav som ställs i normer och andra tillverkningsbestämmelser.

Kvalitetssystemet som är uppbyggt enligt SS-ISO 9001 skall användas för att styra de processer som påverkar levererade produkters eller tjänsters kvalitet samt att utveckla och säkerställa samarbetet mellan företag och kund.

Företagsledningen har fastställt en drogpolicy som gäller för samtlig Miiab-personal, läs den här.
© 2019 Mellansvenska Industri Installationer AB - Besöksadress Myrhagsgatan 3, Skutskär. Tel 026-710 95