Kontakta oss

Mellansvenska Industri Installationer AB
Myrhagsgatan 3
814 40 Skutskär
Tel växel: 026-710 95 
Fax: 026-770 69
Fakturor: ap@miiab.se
E-post: miiab@miiab.se

Om oss

MIIAB, Mellansvenska Industriinstallationer AB grundades 1989. Vi är lokaliserade på Myrhagsgatan 3 i Skutskär och vår marknad är i huvudsak kärnkraft, cellulosa och stålverk. Verksamheten består till största delen av svetsning och montage ute hos olika uppdragsgivare.

På årsbasis är vi ca 70 heltidsanställda, varav 6 st på kontoret, se kontaktpersoner.

MIIABs affärsidé:

MIIAB skall i sin verksamhet visa hänsyn och hushålla med naturresurser och energi. Våra krav är att med god marginal uppfylla lagar och förordningar, inte bara sådant som gäller för verksamheten utan även inom miljöområdet i allmänhet. Redan vår affärsidé visar vår inriktning i miljöfrågor:
"Konkurrenskraftig svetsproduktion - säker och miljöriktig".